Istoric

Istoria şcolii noastre se pierde în negura timpului.

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, cartierul nostru alcătuia moşia profesorului universitar Nicolae Bazilescu, decanul Facultăţii de Drept din acea vreme.

În perioada 1893-1898, a început parcelarea moşiei şi transformarea ei în Cătunul Bucureştii-Noi. În anul 1925, la 1 septembrie, ministrul C. Anghelescu a aprobat înfiinţarea şcolii pe strada Lăstrişului care a funcţionat la început cu patru clase, în două schimburi, având un număr de 71 de copii.

În anul 1939, a început construcţia noii şcoli pe strada Ardealului, aceasta fiind inaugurată la data de 14 octombrie 1940, de ziua Cuvioasei Parascheva. Data de 14 octombrie a fost declarată ziua şcolii.

Cu timpul, populaţia şcolară s-a mărit şi, în 1964, s-a inaugurat un nou corp de şcoală cu parter şi două etaje: 12 săli de clasă, trei laboratoare, uzina. În 1982, s-a dat în folosinţă şi sala de sport, laboratoare, ateliere şi cabinete pentru aproape toate obiectele de învăţământ. Terenul de sport şi curtea şcolii au fost asfaltate, au fost aduse în şcoală lucrări de artă, picturi, sculpturi, statui, fresce care există şi în prezent.

Şcoala Nr. 179 a devenit şcoală de protocol, vizitată de delegaţii din foarte multe ţări (Suedia, Danemarca, Egipt, S.U.A. etc), mărturii în acest sens găsindu-se în ,,Cartea de Onoare” a şcolii.

În prezent, şcoala dispune de dotări moderne, de mobilier nou şi nu în ultimul rând, de un colectiv tânăr de cadre didactice, dornic de a deschide noi orizonturi spre care vor păşi cu încredere copiii de atăzi, adulţii de mâine.